“They Ran Him Over” by Bruno Jasieński, translated by Mila Jaroniec

Prezejechali

— Kinematograf —
Piegowata służąca w białej bluzce w groszki.
Ktoś wysmukły, z rajerem.
— Przyjedziesz?… — „Nie mogę…”
Hooop!!
Samochody. Platformy. Dorożki.
Kinematograf szprych
Z kółłomotem gruchotał po wyschłym asfalcie.
— Poczekaj… — „Nie, nie, nie proś, bo mogłabym
ulec…”

Dzyn! Dzyn!!
Tramwaj czerwony wytoczył się z alej.
Jeden. Dwa.
Minęły się w przelocie, dystansując drogę.
Złowieszczy śpiew szlifowanych szyn…
Mały człowiek w burym palcie…
Trrrrrach!!!
Stoppp!!
Hamulec!
Aaaaaaaaaa!!
Przejechali! Przejechali!!


They Ran Him Over

– Nickelodeon –
A freckled maid in a white polka-dot shirt.
Someone slender, with a vengeance.
– Will you come?… – “I can’t…”
Hop!
Cars. Platforms. Cabs.
A rolling filmstrip
Grumbling across the stretch of dried asphalt.
– Wait… – “No, no, don’t ask, I could give in…”

Ding! Ding!!
A red tram pulls out of the alley.
One. Two.
They pass each other at a distance.
The ominous song of polished rails…
A small man in a drab coat…
Crrrrrash!!!
Stopppp!!
Brakes!
Ahhhhhhhhh!!
They ran him over! They ran him over!!


Profile: Bruno Jasieński

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s